http://canadanova.com/wp-content/uploads/2020/04/floater-blue-stripes-small.png

Canada NovaKanada Şirket Kurulumu

Amazon ve Ebay’in güvenini kazanmak, hesapların düzgün işlemesini sağlamak, eticaret hacminizi büyütebilmek, vergi avantajları için Kanada’da şirketinizi ve banka hesabınızı kuruyor; Şirketinizin doğru işlemesi için olmazsa olmaz muhasebe sistemi, ofis sekreterya ve vergi sisteminizi kurmakta ve sizler için yönetmekteyiz. Kanada’da şirket kuruluşu için Kanada vatandaşı olmanıza ya da Kanada’da bulunmanıza gerek yoktur. Tüm eyaletlerde şirket kurulumu yapmaktayız.

Kanada’da kurulacak şirketinize ait dosyaları hazırlayabilmemiz için tüm yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir;
• Şirketinizin türünü belirlemek
• Şirketinizin ismini belirlemek
• Sorumlu kişi ya da kişilerin beyanı
• Adres ( ülke, şehir, eyalet ve posta kodu ) dünyanın her yerinden kurulum yapabilirsiniz.
• Sabit ya da cep telefonu numarası
• Limited ise şirket sahibi olarak kayıt altına alacağımız isimler
• Anonim ve genel şirket ise şirketin sorumluluğuna atayacağımız ilk yönetici/hissedarlar.
• Kargo ve fatura adresi
http://canadanova.com/wp-content/uploads/2020/04/floater-slider-red-lines.png
http://canadanova.com/wp-content/uploads/2020/04/white-curve-bottom-left-single.png

Kanada Şirket Türleri

1. Şahıs İşletmesi (Sole Proprietorship)

2. Ortaklıklar (Partnerships)

3. Sermaye Şirketleri (Corporations)

4. Ortak Girişimler (Joint Ventures)

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

1. Şahıs İşletmesi (Sole Proprietorship)

Bir kişinin sahibi olduğu, dolayısıyla tüm borç ve yükümlülükler ile gelirin tamamen sahibine ait olduğu basit şirketlerdir.
Avantajları:
• Kolay ve düşük masrafla kurulabilir olması,
• Yasal yükümlülüklerin sınırlı olması,
• Karar alma mekanizmasının sahibine ait olması,
• Düşük işletme sermayesi ile işin başlatılabilmesi,
• Duruma göre vergi avantajları (kayıpların kişisel gelirden düşülebilmesi, karın düşük olması halinde vergi dilimi avantajları gibi)
• Gelirlerin tamamen sahibine ait olması.

3. Sermaye Şirketleri (Corporations)

Sermaye şirketleri, federal veya eyalet düzeyinde kurulabilmektedir. Bu şirketler hukuki olarak tüzel kişilik kazanırlar ki, sahipleri ve hisse sahiplerinden ayrılır. Kanada’da en yaygın şirketleşme türüdür. Bu işletmelerin hisse sahipleri, işletmenin borçlarından, yükümlülüklerinden ve işletmenin aldığı karar ve uygulamalardan sorumlu değildir.
Avantajları:
• Sınırlı sorumluluk,
• Sahipliğin el değiştirebilmesi,
• Şirket varlıkğının kişilere bağlı olmaması,
• Tüzel kişiliğe sahip olması,
• Kolay sermaye temin edebilmesi,
• Vergi avantajları bulunması.

2. Ortaklıklar (Partnerships)

Birden fazla kişinin bir araya gelerek kurmuş olduğu şirketlerdir. Bu tür şirketlerde ortaklar, mali kaynakları ile kişisel yetkinliklerini bir araya getirmektedirler. Ortaklar, bir avukat yardımıyla iş anlaşması yaparak kar, zarar ve diğer konularda sorumluluklarını belirleyebilirler.
Avantajları:
• Kurulmasının basit olması,
• İş açma maliyetinin ortaklar arasında pay edilmesi,
• Yönetim, kar ve varlıkların eşit paylaşımının söz konusu olması,
• Duruma göre vergi avantajı bulunması.

4. Ortak Girişimler (Joint Ventures)

Ortak girişimler, sözleşme bazlı olarak, iki veya daha fazla özel/tüzel kişinin, bir ticari girişime mal, hizmet ve sermaye katma noktasında mutabık kaldıkları durumları tanımlamaktadır. Kanada’da bu tür girişimleri düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Dolayısıyla, özel kişiler arasında yapılan sözleşme, taraflara hukuki anlamda sorumluluk yüklemektedir.

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal sayfalarımızdan takip edebilirsiniz

http://canadanova.com/wp-content/uploads/2020/05/Nova-Canada-300x110.png
Bir Nova Group Holding İştirakidir.
http://canadanova.com/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal sayfalarımızdan takip edebilirsiniz

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.

Copyright by Nova Digital. All rights reserved.